Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Online 14

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Ae xem kỹ video mình hướng dẫn nhé

https://www.facebook.com/muvietmoira/videos/1325894354911773/