Giờ của bạn
Giờ máy chủ
Bất Diệt Online 12

Chuỗi sự kiện trong game

Chuỗi sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

     

 

 

 

Stt Tên Event Thời Gian Địa điểm
1 Boss vàng

2 tiếng 1 lần, giờ chẵn

Lorencia (box kundun,zen)

2 Rồng đỏ 0h45 - 4h45 - 8h45 - 12h45 - 16h45 - 20h45 Lorencia,Noria,Davias(ngọc,zen)
3 Binh đoàn phù thủy 0h50 - 4h50 - 8h50 - 12h50 - 16h50 - 20h50 Lorencia,Noria,Davias
4 Chiến Trường Cổ 30 phút miễn phí mỗi ngày (3 lượt mua thêm) Sub 1 :Arena (drop ngọc, exp)
5 Thỏ ngọc 10h15-14h15-18h15-22h15

Lorencia (ngọc, zen) .

Vị trí : random toàn map Lorencia

6 Năm Mới 1h20 - 5h20 - 9h20 - 13h20 - 17h20 - 21h20

Lost Tower,Atlans,Tarkan

Aida,Kanturu2,Raklion

,7 Medusa 21h00 Swamp of Peace    
8 Summer 11h25 - 15h25 - 19h25 - 23h25

Lorencia 

Ví trí : random toàn map

9 Huyết Lâu

0h30-2h30-4h30-6h30-8h30-10h30-12h30

14h30-16h30-18h30-20h30-22h30

 

 Davias .Train đủ quái nhận ngọc

10 Devil

1h15-3h15-5h15-7h15-9h15-11h15

13h15-15h15-17h15-19h15-21h15-23h15

 

Noria.Train đủ quái nhận ngọc

11 Siêu boss đại chiến 20h45 Lorencia
12 Giáng Sinh 2h50 - 6h50 - 10h50 - 14h50 - 18h50 - 22h50 Lorencia,Noria,Davias
13 Chiến Trường Thân Ma 20h45 Sub 1:Lorrencia. Top 1 nhận Danh Hiêu Vua Chiến Trường
14 Vượt Tháp Loren 11h30-23h30 Lorencia
15 Boss Bang Hội 21h  Npc Davias
16 Quỷ Vương 20h50  Aida 2
17      
18      
19      
20      

 

Ngoài ra còn rất nhiều Event khác, ae bấm phim H trong game để xem chi tiết.